Garantija un atteikums

Informācija par garantiju:

Visām SIA “DKM-group” iegādātajām precēm tiek nodrošināta ražotāja garantija, kas katrai preču grupai ir atšķirīga.
Garantijas saistības nodrošina ražotājs vai preces oficiālais izplatītājs Latvijas Republikas teritorijā. Garantijas laiks ir uzrādīts pie preces apraksta. Garantijas termiņš ir spēkā pircējiem – privātpersonām. 

Pircējiem – juridiskām personām garantijas termiņš ir atšķirīgs, par to lūdzam interesēties info@dkm-tools.com vai zvanot.
Par pamatu garantijas pieteikšanai tiek uzskatīts pirkumu apliecinošs dokuments un/vai garantijas talons, ja tāds konkrētajai precei tiek izrakstīts.
Atgādinām, ka patērētājiem – privātpersonām 24 mēnešu , juridiskajam personām 12. mēnešu laikā no preces piegādes dienas ir likumā noteiktas tiesības pieteikt prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošu preci.

Informācija par atteikuma tiesību izmantošanu

Atteikuma tiesības.

Jums ir tiesības 14 dienu laikā atteikties no šā līguma, neminot iemeslu.
Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beigsies pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad jūs esat ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko jūs esat norādījis, ir ieguvusi preces valdījumā.
Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ar nepārprotamu paziņojumu (piemēram, pa pastu nosūtītu vēstuli vai e-pastu) mūs – SIA “DKM group” (Artilērijas iela 24-19, Rīga, LV-1001, 

T. 29676060 , e-pasts: info@dkm-tools.com) ir jāinformē par lēmumu atteikties no šā līguma. 
Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīsiet pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

Atteikuma radītās sekas.

Ja jūs atteiksieties no šā līguma, mēs jums atmaksāsim visus no jums saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka jūs esat izvēlējies piegādes veidu,

kas nav mūsu piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids), bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par jūsu lēmumu atteikties no šā līguma. 

Atmaksāšana tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu jūs izmantojāt sākotnējam darījumam, ja vien neesat skaidri paudis piekrišanu to darīt citādi. Jebkurā gadījumā no jums saistībā ar šādu 

atmaksāšanu netiks iekasēta nekāda maksa. Mēs varam aizturēt atmaksājumu līdz brīdim, kad mēs būsim saņēmuši preces atpakaļ vai kad jūs būsiet iesniedzis apliecinājumu par to, ka preces ir nosūtītas atpakaļ, atkarībā

no tā, kura darbība tiek izpildīta agrāk.
Jums preces jānosūta atpakaļ vai jānodod mums bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad jūs mums paziņojāt savu lēmumu atteikties no šā līguma. 

Termiņš būs ievērots, ja jūs preces nosūtīsiet atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām.
Jums būs jāsedz ar preču atpakaļ atdošanu saistītās tiešās izmaksas.

Jūs esat atbildīgs tikai par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču veidu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos.